Luật
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Luật kiểm toán độc lập 22-10-2011 2244
2 Luật phòng, chống mua bán người 22-10-2011 2181
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 10-09-2011 2027
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu quốc hội 10-09-2011 1928
5 Luật bầu cử đại biểu quốc hội năm 1997 10-09-2011 2348
6 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 10-09-2011 2412
7 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 10-09-2011 2144
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 10-09-2011 1869
9 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 07-09-2011 2278
10 Luật quản lý thuế 07-09-2011 2224
11 Luật chuyển giao công nghệ 07-09-2011 2019
12 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 07-09-2011 2303
13 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 07-09-2011 2047
14 Luật hóa chất 07-09-2011 2366
15 Luật hoạt động chữ thập đỏ 07-09-2011 2193
16 Luật đa dạng sinh học 07-09-2011 2086
17 Luật công nghệ cao 07-09-2011 2020
18 Luật năng lượng nguyên tử 07-09-2011 2146
19 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14/ 6/2005 23-08-2011 2705
20 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14/ 6/2005 23-08-2011 2290
21 LUẬT SỐ 35-L/CTN NGÀY 22/06/1994 CỦA QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 1959
22 LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 46-LCT/HĐNN8 NGÀY 21/12/1990 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 1904
23 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 2337
24 Luật Giáo dục năm 2005 05-08-2011 2296
25 Luật Du lịch 27-06-2011 2324
Tổng số: 114
Trang : 1 2 3 4 5