Luật
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Luật kiểm toán độc lập 22-10-2011 2858
2 Luật phòng, chống mua bán người 22-10-2011 2677
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 10-09-2011 2621
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu quốc hội 10-09-2011 2469
5 Luật bầu cử đại biểu quốc hội năm 1997 10-09-2011 2860
6 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 10-09-2011 3009
7 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 10-09-2011 2627
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 10-09-2011 2404
9 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 07-09-2011 2939
10 Luật quản lý thuế 07-09-2011 2761
11 Luật chuyển giao công nghệ 07-09-2011 2525
12 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 07-09-2011 2947
13 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 07-09-2011 2569
14 Luật hóa chất 07-09-2011 2937
15 Luật hoạt động chữ thập đỏ 07-09-2011 2808
16 Luật đa dạng sinh học 07-09-2011 2638
17 Luật công nghệ cao 07-09-2011 2502
18 Luật năng lượng nguyên tử 07-09-2011 2661
19 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14/ 6/2005 23-08-2011 3307
20 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14/ 6/2005 23-08-2011 2919
21 LUẬT SỐ 35-L/CTN NGÀY 22/06/1994 CỦA QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 2466
22 LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 46-LCT/HĐNN8 NGÀY 21/12/1990 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 2438
23 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 2902
24 Luật Giáo dục năm 2005 05-08-2011 2790
25 Luật Du lịch 27-06-2011 2851
Tổng số: 114
Trang : 1 2 3 4 5